Bài 3 trang 64 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 7. Những đóng góp tiêu biểu của Trần Quốc Tuấn trong ba lần

Quảng cáo

Đề bài

Những đóng góp tiêu biểu của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên là gì? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Những đóng góp tiêu biểu của Trần Quốc Tuấn trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên là:

- Viết “ Hịch tướng sĩ” động viên tinh thần chiến đấu của quân sĩ. 

- Viết hai bộ binh thư nổi tiếng: “Binh thư yếu lược”, “Vạn kiếp tông bí truyền thư: để huấn luyện võ nghệ và binh pháp cho quân đội nhà Trần.

- Là tổng chỉ huy quân đội trong cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba chống quân Nguyên - vạch ra những chiến lược, chiến thuật đúng đắn để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 64 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần

  • Bài 1 trang 64 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 64 sách bài tập Lịch sử 7. Sau chiến tranh, nhà Trần đã thực hiện những chính sách gì

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close