Bài 2 trang 64 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 64 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần. Rút ra điểm giống và khác nhau giữa tổ chức nhà nước thời Trần với tổ chức nhà nước thời Lý.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bộ máy nhà nước thời Trần

- Giống nhau: Bộ máy quan lại ược tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền. 

- Khác nhau: bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức chặt chẽ, quy củ, hoàn chỉnh hơn thời Lý. Cụ thể, bộ máy nhà nước gồm 3 cấp: triều đình, các đơn vị hành chính trung gian từ lộ, phủ, huyện, châu và cấp hành chính cơ sở là xã. 

- Điểm mới của bộ máy nhà nước thời Trần:

+ Thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng. Vua thường nhường ngôi sớm cho con và xưng là Thái thượng hoàng – cùng vua (con) trị nước 

+ Đặt thêm một số cơ quan như Quốc sử viện, Thái Y viện, Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ…

+ Cả nước được chia lại thành 12 lộ. Các quý tộc họ Trần được phong vương hầu và ban thái ấp. 

- Như vậy, tổ chức bộ máy quan lại, các đơn vị hành chính thời Trần được tổ chức hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn thời Lý, chứng tỏ chế độ tập quyền thời Trần ngày càng được củng cố và hoàn thiện. 

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 64 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử 7. Những đóng góp tiêu biểu của Trần Quốc Tuấn trong ba lần

  • Bài 1 trang 64 SBT sử 7

    Giải bài tập 1 trang 64 sách bài tập Lịch sử 7. Sau chiến tranh, nhà Trần đã thực hiện những chính sách gì

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close