Bài 3 trang 4 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 4 sách bài tập Lịch sử 7. Điểm chính của nền sản xuất trong các lãnh địa phong kiến

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lựa chọn từ cho trước dưới đây và điền vào chỗ chấm (...) trong đoạn văn sau cho phù hợp, qua đó thấy được điểm chính của nền sản xuất trong các lãnh địa phong kiến.

muối và sắt; trao đổi, buôn bán; nông nô; tự sản xuất; lãnh chúa, nô lệ.

"Trong lãnh địa, nông nô (1) ... ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra. Họ chỉ phải mua (2) ... là hai thứ mà họ chưa tự làm ra được, ngoài ra không có sự (3) ... với bên ngoài. Mỗi người (4) ... vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công nào đó".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Lãnh địa phong kiến

Lời giải chi tiết

"Trong lãnh địa, nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra. Họ chỉ phải mua muối và sắt là hai thứ mà họ chưa tự làm ra được, ngoài ra không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài. Mỗi người nông nô vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công nào đó".

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 5 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 7. Đặc điểm của lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến Tây Âu

 • Bài 5 trang 5 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 7. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu diễn ra như thế nào?

 • Bài 6 trang 6 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 6 sách bài tập Lịch sử 7. Nền kinh tế trong các thành thị có gì khác với nền kinh tế lãnh địa?

 • Bài 2 trang 4 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Bài 1 trang 3 SBT Sử 7

  Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close