Bài 1 trang 3 SBT Sử 7

Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma và chia phần nhiều hơn cho

A. chủ nô Rô-ma.

B. các tướng lĩnh quân sự và quý tộc.

C. nô lệ và nông dân.

D. nông nô.

Câu 2:

Đề bài:

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ tầng lớp

A. tướng lĩnh quân sự và quý tộc được cấp nhiều ruộng đất, được phong các tước vị cao thấp khác nhau, trở nên giàu có.

B. chủ đồn điền.

C. chủ nô Rô-ma cũ.

D. nông dân giàu có, chiếm đoạt một phần ruộng đất công thành ruộng tư.

Câu 3:

Đề bài:

Lãnh địa phong kiến là

A. vùng đất đai rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt, hình thành khu đất riêng.

B. vùng đất đai rộng lớn do chủ nô chiếm giữ.

C. vùng đất nhỏ hẹp thuộc quyền sở hữu của nông nô.

D. vùng đất đai thuộc quyền sở hữu của nông dân.

Câu 4:

Đề bài:

Sống trong mỗi lãnh địa bao gồm

A. chủ nô và nô lệ. 

B. lãnh chúa phong kiến và nông nô.

C. nông dân và thợ thủ công.

D. nông dân tự do và nô lệ.

Câu 5

Đề bài:

5. Điểm nổi bật của lãnh địa

A. là đơn yị chính trị và kinh tế cơ bản, ít quan hệ với các lãnh địa khác.

B. là đơn vị hành chính cơ sở.

C. là đơn vị kinh tế đóng kín, không có sự giao lưu với bên ngoài.

D. là cơ sở kinh tế chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mĩ nghệ.

6. Những hoạt động chủ yếu trong thành thị

A. nông nô sản xuất hàng tiêu dùng.

B. thợ thủ công, thương nhân cùng tiến hành sản xuất và buôn bán.

C. hoạt động của các tổ chức phường hội và thương hội.

D. chỉ có thương nhân với các hoạt động trao đổi buôn bán.

 


Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu

Lời giải:

Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma và chia phần nhiều hơn cho các tướng lĩnh quân sự và quý tộc. 

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu

Lời giải:

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ tầng lớp tướng lĩnh quân sự và quý tộc được cấp nhiều ruộng đất, được phong các tước vị cao thấp khác nhau, trở nên giàu có.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Lãnh địa phong kiến

Lời giải:

Lãnh địa phong kiến là vùng đất đai rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt, hình thành khu đất riêng.

Chọn: A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Lãnh địa phong kiến 

Lời giải:

Sống trong mỗi lãnh địa bao gồm lãnh chúa phong kiến và nông nô.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Lãnh địa phong kiến 

Lời giải:

Điểm nổi bật của lãnh địa là đơn vị kinh tế đóng kín, không có sự giao lưu với bên ngoài.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 3. Sự xuất hiện của các thành thị trung đại

Lời giải:

Những hoạt động chủ yếu trong thành thị: thợ thủ công, thương nhân cùng tiến hành sản xuất và buôn bán.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 4 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 4 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Bài 3 trang 4 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 4 sách bài tập Lịch sử 7. Điểm chính của nền sản xuất trong các lãnh địa phong kiến

 • Bài 4 trang 5 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 5 sách bài tập Lịch sử 7. Đặc điểm của lãnh chúa và nông nô trong xã hội phong kiến Tây Âu

 • Bài 5 trang 5 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 5 sách bài tập Lịch sử 7. Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu diễn ra như thế nào?

 • Bài 6 trang 6 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 6 sách bài tập Lịch sử 7. Nền kinh tế trong các thành thị có gì khác với nền kinh tế lãnh địa?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close