Bài 3 trang 163 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 163 sách bài tập toán 9. Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm...

Quảng cáo

Đề bài

Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là \(6cm\), chiều cao \(9cm\). Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ.

b) Thể tích của hình trụ.

(Lấy \(\pi  \approx 3,142\) làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ: \({S_{xq}} = 2πrh\)

- Công thức tính thể tích hình trụ: \(V= Sh = πr^2h\)

(\(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(h\) là chiều cao, \(S\) là diện tích đáy).

Lời giải chi tiết

a) Diện tích xung quanh hình trụ là:

\({S_{xq}}= 2πrh\)

\({S_{xq}} =  2.3,142.6.9 \approx 339\;(c{m^2})\)

b) Thể tích hình trụ là:

\(V= πr^2h\)

\(V = 3,{142.6^2}.9 \approx 1018\;(c{m^3})\).

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 163 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 4 trang 163 sách bài tập toán 9. Đố: đường đi của con kiến. Thành bên trong của một cái lọ thủy tinh dạng hình trụ có một giọt mật cách miệng lọ 3cm.

 • Bài 5 trang 164 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 5 trang 164 sách bài tập toán 9. Một cái ống rỗng dạng hình trụ hở một đầu, kín một đầu (độ dài không đáng kể) dài b (cm) và bán kính đường tròn là r (cm).

 • Bài 6 trang 164 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 164 sách bài tập toán 9. Một vật thể có dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy và độ dài của nó đều bằng 2r (cm)...

 • Bài 7 trang 164 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 7 trang 164 sách bài tập toán 9. Hình 90 là một mẩu pho mát được cắt ra từ một khối pho mát dạng hình trụ (có các kích thước như trên hình vẽ).

 • Bài 8 trang 164 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 8 trang 164 sách bài tập toán 9. Diện tích xung quanh của một hình trụ là 10m^2 và diện tích toàn phần của nó là 14m^2...

Quảng cáo

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

close