Bài 8 trang 164 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 164 sách bài tập toán 9. Diện tích xung quanh của một hình trụ là 10m^2 và diện tích toàn phần của nó là 14m^2...

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Diện tích xung quanh của một hình trụ là \(10m^2\) và diện tích toàn phần của nó là \(14m^2\). Hãy tính bán kính của đường tròn đáy và chiều cao của hình trụ (lấy \(\pi  \approx 3,14,\) làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ: \({S_{xq}} = 2πrh\)

- Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ: \({S_{tp}} = S_{xq} + 2S_đ = 2πrh + 2πr^2\)

- Công thức tính diện tích đáy hình trụ: \(S_{đ}= \pi r^2\) 

(\(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(h\) là chiều cao).

Lời giải chi tiết

Diện tích toàn phần của hình trụ là: \({S_{tp}} = S_{xq} + 2S_đ\)

Diện tích của một đáy là:

\(\displaystyle S_đ={{{S_{TP}} - {S_{xq}}} \over 2} = {{14 - 10} \over 2}\)\(\, = 2\;({m^2})\)

Diện tích đáy là: \(S_{đ}= \pi r^2\) 

\(\displaystyle \Rightarrow {r^2} = {S_đ \over \pi } \approx {2 \over {3,14}} \approx 0,64\;({m^2})\)

Suy ra bán kính đáy \(  r = 0,8\;(m)\)

Diện tích xung quanh hình trụ là: \({S_{xq}} = 2πrh\).

\(\displaystyle  \Rightarrow h = {{{S_{xq}}} \over {2\pi r}} = {{10} \over {2.3,14.0,8}} \)\(\,\approx 1,99\;(m)\).

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 165 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 9 trang 165 sách bài tập toán 9. Một cái trục lăn có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 42cm, chiều dài trục lăn là 2m (h. 91).

 • Bài 10 trang 165 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 10 trang 165 sách bài tập toán 9. Một cái cốc hình trụ được đổ đầy sữa. Liệu em có thể rót ra đúng một nửa lượng sữa mà không cần phải sử dụng các công dụng cụ hay không?

 • Bài 11 trang 165 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 165 sách bài tập toán 9. Người ta đổ nước vào một thùng chứa dạng hình trụ, có đường kính đường tròn đáy là 3m ...

 • Bài 12 trang 165 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 165 sách bài tập toán 9. Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy 3cm, chiều cao 4cm được đặt đứng trên mặt bàn. Một phần của hình trụ bị cắt rời ra theo các bán kính OA, OB ...

 • Bài 13 trang 166 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 13 trang 166 sách bài tập toán 9. Một vật thể hình học như hình 93. Phần trên là nửa hình trụ, phần dưới là một hình hộp chữ nhật, với các kích thước cho trên hình vẽ.

Quảng cáo
close