Bài 9 trang 165 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 165 sách bài tập toán 9. Một cái trục lăn có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 42cm, chiều dài trục lăn là 2m (h. 91).

Quảng cáo

Đề bài

Một cái trục lăn có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là \(42cm\), chiều dài trục lăn là \(2m\) (h. 91).

Sau khi lăn trọn \(10\) vòng thì trục lăn tạo trên sân phẳng một diện tích là:

(A) \(26400\;c{m^2}\);

(B) \(58200\;c{m^2}\);

(C) \(528\;c{m^2}\);

(D) \(264000\;c{m^2}\).

(Lấy \(\displaystyle \pi  = {{22} \over 7}\)).

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ: \({S_{xq}} = 2πrh=πdh\).

(\(r,\,d\) lần lượt là bán kính, đường kính của đường tròn đáy; \(h\) là chiều cao).

Lời giải chi tiết

Trục lăn một một vòng nên trên sân phẳng một diện tích bằng diện tích xung quanh của trục.

Đổi \(2 m = 200 cm.\)

Diện tích xung quanh của trục lăn là:

\(\displaystyle{S_{xq}} =πdh= 42.{{22} \over 7}.200 = 26400\;(c{m^2})\)

Trục lăn \(10\) vòng có diện tích là \(S=10.S_{xq}=10.26400=264 000\)\(\;(c{m^2})\).

Chọn (D).

Loigiaihay.com

 • Bài 10 trang 165 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 10 trang 165 sách bài tập toán 9. Một cái cốc hình trụ được đổ đầy sữa. Liệu em có thể rót ra đúng một nửa lượng sữa mà không cần phải sử dụng các công dụng cụ hay không?

 • Bài 11 trang 165 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 165 sách bài tập toán 9. Người ta đổ nước vào một thùng chứa dạng hình trụ, có đường kính đường tròn đáy là 3m ...

 • Bài 12 trang 165 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 165 sách bài tập toán 9. Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy 3cm, chiều cao 4cm được đặt đứng trên mặt bàn. Một phần của hình trụ bị cắt rời ra theo các bán kính OA, OB ...

 • Bài 13 trang 166 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 13 trang 166 sách bài tập toán 9. Một vật thể hình học như hình 93. Phần trên là nửa hình trụ, phần dưới là một hình hộp chữ nhật, với các kích thước cho trên hình vẽ.

 • Bài 8 trang 164 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 8 trang 164 sách bài tập toán 9. Diện tích xung quanh của một hình trụ là 10m^2 và diện tích toàn phần của nó là 14m^2...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close