Bài 29.4 Trang 40 SBT hóa học 8

Giải bài 29.4 Trang 40 sách bài tập hóa học 8. Bình đựng ga dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,5 kg butan ( C4H10 )ở trạng thái lỏng,...

Quảng cáo

Đề bài

Bình đựng ga dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,5 kg butan ( C4H10 )ở trạng thái lỏng, do được nén dưới áp suất cao.

a) Tính thể tích không khí cần dùng ở đktc để đốt cháy hết lượng nhiên liệu có trong bình (biết oxi chiếm khoảng 20% thể tích không khí, phản ứng cháy của butan cho CO2 và H2O)

b) Thể tích CO(đktc) sinh ra là bao nhiêu ? Để không khí trong phòng được thoáng ta phải làm gì ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol butan

+) PTHH: \(2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2} \to 8C{O_2} + 10{H_2}O\)

Tính theo PTHH => số mol O và số mol CO

a) Số mol không khí = 5 lần số mol O => thể tích không khí cần dùng.

b) Từ số mol CO=> thể tích CO

Lời giải chi tiết

\({n_{{C_4}{H_{10}}}} = \dfrac{{12500}}{{58}} = 215,5\,\,(mol)\)

Phương trình hóa học: 

\(2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2} \to 8C{O_2} + 10{H_2}O\)

2 mol          13 mol      8 mol 

215,5mol    x mol  \( \to \)   y mol

a) \(x = \dfrac{{13 \times 215,5}}{2} = 1400,75\,\,(mol)\)

\({V_{kk}} = \dfrac{{1400,75 \times 100 \times 22,4}}{{20}} = 156884(lit)\)

b) \(y = \dfrac{{215,5 \times 8}}{2} = 862(mol)\)

\( \to {V_{C{O_2}}} = 862 \times 22,4 = 19308,8(l)\)

Để không khí trong phòng được thoáng ta cần có máy hút gió trên bếp hoặc mở các của trong bếp ăn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải