Bài 2.65 trang 87 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.65 trang 87 sách bài tập đại số và giải tích 11. Có ba học sinh vào ba quầy sách để mua sách. Xác suất để cả ba học sinh này vào cùng một quầy là...

Quảng cáo

Đề bài

Có ba học sinh vào ba quầy sách để mua sách. Xác suất để cả ba học sinh này cùng vào một quầy là:

A. \(\dfrac{1}{9}\)                           B. \(\dfrac{2}{9}\)

C. \(\dfrac{1}{27}\)                         D. \(\dfrac{2}{27}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính xác suất của biến cố A.

+) Tính số phần tử của không gian mẫu \(n(\Omega)\).

+) Tính số phần tử của biến cố A: \(n(A)\).

+) Tính xác suất của biến cố A: \(P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}\).

Sử dùng tổ hợp để tính số phần tử trong không gian mẫu.

Lời giải chi tiết

Không gian mẫu là cách xếp \(3\) bạn vào \(3\) quầy (có thể vào chung quầy) nên khi đó \(n(\Omega)=3^3=27\)

Gọi \(A\) là biến cố cả \(3\) học sinh vào cùng một quầy nên \(n(A)=3\)

Vậy xác suất để cả ba học sinh vào cùng một quầy là \(P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{3}{27}=\dfrac{1}{9}\)

Đáp án: A.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài