Bài 2.64 trang 87 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.64 trang 87 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một phòng làm việc có 2 máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong ngày của 2 máy này tương ứng là 75% và 85%. Xác định xác suất để có đúng một máy hoạt động không tốt trong ngày là...

Quảng cáo

Đề bài

Một phòng làm việc có \(2\) máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong ngày của \(2\) máy này tương ứng là \(75\%\) và \(85\%\). Xác suất để có đúng một máy hoạt động không tốt trong ngày là :

A. \(0,325\)

B. \(0,425\)

C. \(0,525\)

D. \(0,625\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất biến cố \(A\) và \(B\) độc lập khi và chỉ khi \(P(A.B)=P(A).P(B)\) để tính \(P(A.B)\).

Lời giải chi tiết

Xác suất để máy tính thứ nhất hoạt động tốt khi đó \(0.75\), hoạt động không tốt là \(0,25\).

Xác suất để máy tính thứ hai hoạt động tốt khi đó \(0,85\), hoạt động không tốt là \(0,15\).

Một máy tính hoạt động không tốt trong ngày khi hoặc máy thứ nhất hoạt động không tốt máy thứ hai hoạt động tốt hoặc ngược lại.

Nên xác suất để một máy hoạt động không tốt trong ngày là \(0,25\times 0,85+0,75\times 0,15=0,325\).

Đáp án: A.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài