Bài 26 trang 127 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 127 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 45, 46, 47, 48 các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

Trên mỗi hình \(45, 46, 47, 48\) các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

- Nếu hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

- Hệ quả: Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông nay bằng cạnh huyền, góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Trên hình \(45\), ta có \(∆AHB=∆AHC\) (c.g.c) vì \(AH\) là cạnh chung, \(BH=CH\) (gt), \(\widehat{AHB}=\widehat{AHC}=90^o\)

Trên hình \(46\), ta có \(∆DKE=∆DKF\) (g.c.g) vì \(DK\) là cạnh chung, \(\widehat{EDK}=\widehat{FDK}\) (gt), \(\widehat{DKE}=\widehat{DKF}=90^o\)

Trên hình \(47\), ta có \(∆ABD=∆ACD\) (cạnh huyền - góc nhọn) vì \(AD\) là cạnh chung, \(\widehat {DAB} = \widehat {DAC}\,\,\,(gt)\)

Trên hình \(48\), ta có \(∆ABD=∆ACD\) (cạnh huyền - góc nhọn) vì \(AD\) cạnh chung, \(\widehat {DAB} = \widehat {DAC}\,\,\,(gt)\)

\(∆ABD=∆ACD\) suy ra \(  DB=DC,\) \(AB=AC\) (hai cạnh tương ứng )

Ta có \(∆DBE=∆DCH\) (g.c.g) vì \( \widehat {EBD} = \widehat {HCD} = {90^0} \), \(DB=DC\) (chứng minh trên), \(\widehat {BDE} = \widehat {CDH}\) (đối đỉnh)

Ta có  \(∆ABH=∆ACE \) (g.c.g) vì \(\widehat A\) chung, \(AB=AC\) (chứng minh trên), \(\widehat {ABH} = \widehat {ACE} = {90^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài