Bài 24 trang 126 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 126 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 41, 42, 43 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao...

Quảng cáo

Đề bài

Trên mỗi hình \(41, 42, 43\) có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

+) Trên hình \(41\), ta tính được 

\(\widehat E= {180^0} - {80^0} - {60^0} = {40^0}\)

Ta có \(∆ABC=∆FDE\) vì \(\widehat{B} = \widehat{D}=80^o\), \(BC=DE=3\), \(\widehat{C}=\widehat{E}=40^o\)

+) Trên hình \(42\), ta tính được

\(\widehat L = {180^0} - {80^0} - {30^0} = {70^0} \)

Hai tam giác trong hình không kết luận được bằng nhau.

+) Trên hình \(43\), ta tính được

\(\widehat {QNR} = {180^0} - \widehat {NRQ} - \widehat {RQN} \)\(\,= {180^0} - {40^0} - {60^0} = {80^0}\)

\(\widehat {PRN} = {180^0} - \widehat {RPN} - \widehat {PNR}\)\(\; = {180^0} - {60^0} - {40^0} = {80^0}\)

Do đó \(∆QNR=∆PRN\) vì \(\widehat{QNR}=\widehat{NRP}=80^0\), \(NR\) là cạnh chung, \(\widehat{NRQ}=\widehat{RNP}=40^0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài