Bài 2.59 trang 86 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.59 trang 86 sách bài tập đại số và giải tích 11. Tính xác suất sao cho trong 13 con bài tú lơ khơ được chia ngẫu nhiên cho bạn Bình có 4 con pích, 3 con rô, 3 con cơ và 3 con nhép.

Quảng cáo

Đề bài

Tính xác suất sao cho trong \(13\) con bài tú lơ khơ được chia ngẫu nhiên cho bạn Bình có \(4\) con pích, \(3\) con , \(3\) con và \(3\) con nhép.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính xác suất của biến cố A.

+) Tính số phần tử của không gian mẫu \(n(\Omega)\).

+) Tính số phần tử của biến cố A: \(n(A)\).

+) Tính xác suất của biến cố A: \(P(A)=\dfrac {n(A)}{n(\Omega)} \).

Trong câu này, sử dụng tổ hợp để tìm số phần tử trong không gian, sử dụng tổ hợp, quy tắc nhân để tìm số phần tử của biến cố.

Lời giải chi tiết

Số cách rút ra \(13\) con bài là \(C_{52}^{13}\) do đó \(n\left( \Omega  \right) = C_{52}^{13}\).

Biến cố A: “Trong \(13\) con bài có \(4\) con pích, \(3\) con rô, \(3\) con cơ và \(3\) con nhép”.

Ta có \(n\left( A \right) = C_{13}^4.C_9^3.C_6^3 = \dfrac{{13!}}{{4!{{\left( {3!} \right)}^3}}}\).

Vậy \(P\left( A \right) = \dfrac{{n(A)}}{{n(\Omega )}} \)

\(= \dfrac{{13!}}{{4!{{\left( {3!} \right)}^3}.C_{52}^{13}}} \approx 0,000002\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài