Bài 25 trang 46 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 25 trang 46, 47 VBT toán 7 tập 2. Cho các đa thức...

Quảng cáo

Đề bài

Cho các đa thức:

          \(A = {x^2}-2y + xy + 1\)

          \(B = {x^2} + y - {x^2}{y^2} - 1\).

Tìm đa thức \(C\) sao cho:

a) \(C = A + B\);             b) \(C + A = B\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đa thức \(C\) là tổng của hai đa thức \(A\) và \(B\).

b) \(C\) có vai trò là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Tức là đa thức \(C\) là hiệu của hai đa thức \(B\) và \(A\).

Lời giải chi tiết

a) Ta có :

b) Vì \(C+A=B\) nên ta có:

  \(C = B - A\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close