Bài 22 trang 45 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 22 trang 45 VBT toán 7 tập 2. Tính tổng của hai đa thức...

Quảng cáo

Đề bài

Tính tổng của hai đa thức:

a) \(M = {x^2}y + 0,5x{y^3}-7,5{x^3}{y^2} + {x^3}\) và  \(N = 3x{y^3}-{x^2}y + 5,5{x^3}{y^2}\).

b) \(P = {x^5} + xy{\rm{ }} + {\rm{ }}0,3{y^2}-{\rm{ }}{x^2}{y^3}-2\) và \(Q = {x^2}{y^3} + 5 - 1,3{y^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để cộng (hay trừ) hai đa thức, ta làm các bước sau:

Bước 1: Viết hai đa thức trong dấu ngoặc

Bước 2: Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc)

Bước 3: Nhóm các hạng tử đồng dạng

Bước 4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

Lời giải chi tiết

a)

b)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 6. Cộng, trừ đa thức
Quảng cáo
list
close
Gửi bài