Bài 21 trang 44 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 21 trang 44, 45 VBT toán 7 tập 2. Tìm đa thức P và đa thức Q, biết...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm đa thức \(P\) và đa thức \(Q\), biết:

a) \(P + ({x^2} - 2{y^2}) = {x^2} - {y^2} + 3{y^2} - 1\)

b) \(Q - (5{x^2}-xyz) = xy + 2{x^2} - 3xyz \)\(\,+ 5\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Coi vai trò của \(P, Q\) như \(X\), còn các đa thức khác là giá trị đã biết. Áp dụng các quy tắc để tìm \(X\):

a) \(P\) có vai trò là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) \(Q\) có vai trò là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 

 b) Ta có:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close