Bài 2.32 trang 43 SBT đại số 10

Giải bài 2.32 trang 43 sách bài tập đại số 10. Giao điểm của parabol...

Quảng cáo

Đề bài

Giao điểm của parabol \(y = {x^2} + 4x - 6\) và đường thẳng \(y = 2x + 2\) là

A. \(\left( {2;6} \right)\) \(\left( {3;8} \right)\)

B. \(\left( { - 4; - 6} \right)\) \(\left( {1; - 1} \right)\)

C. \(\left( {1; - 1} \right)\) và \(\left( {2;6} \right)\)

D. \(\left( { - 4; - 6} \right)\) và \(\left( {2;6} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng dựa vào phương trình hoành độ giao điểm.

Lời giải chi tiết

Phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng là

\(\begin{array}{l}{x^2} + 4x - 6 = 2x + 2\\ \Leftrightarrow {x^2} + 2x - 8 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{x = 2}\\{x =  - 4}\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}{y = 6}\\{y =  - 6}\end{array}} \right.\end{array}\)

Vậy giao điểm của parabol \(y = {x^2} + 4x - 6\) và đường thẳng \(y = 2x + 2\) là \(\left( { - 4; - 6} \right)\) và \(\left( {2;6} \right)\)

Đáp án đúng D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close