Bài 2.33 trang 43 SBT đại số 10

Bài 2.33 trang 43 sách bài tập đại số 10. Tập xác định của hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt x  + \dfrac{{{x^2} - 25}}{{x - 5}}\) là

A. \(\mathbb{R}\)

B. \(\left[ {0; + \infty } \right)\)

C. \(\left[ {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 5 \right\}\)

D. \(\left[ {0;5} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách tìm TXĐ đã được học.

Lời giải chi tiết

ĐKXĐ: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 0}\\{x \ne 5}\end{array}} \right.\)

Suy ra TXĐ của hàm số là \(\left[ {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 5 \right\}\)

Đáp án đúng C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close