Bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.3 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. trong các hàm số dưới đây, hàm số nghịch biến là:..

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hàm số bậc nhất dưới đây, hàm số nghịch biến là:  

(A) \(y = 5 - \dfrac{{7 - x}}{3}\) 

(B) \(y = 15 - \dfrac{{3x - 1}}{2}\)

(C) \(y = \dfrac{{4x + 5}}{3} - 1\)

(D) \(y = \dfrac{{4x + 1}}{3} - \dfrac{2}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) xác định với mọi giá trị của \(x\) thuộc \(R\) và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên \(R\), khi \(a > 0\).

b) Nghịch biến trên \(R\), khi \(a < 0\).

Lời giải chi tiết

Xét:

Hàm số \(y = 5 - \dfrac{{7 - x}}{3}\) có \(a = \dfrac{1}{3}>0\) nên hàm số đồng biến.

Hàm số \(y = 15 - \dfrac{{3x - 1}}{2}\) có \(a = -\dfrac{3}{2}<0\) nên hàm số nghịch biến.

Hàm số \(y = \dfrac{{4x + 5}}{3} - 1\) có \(a = \dfrac{4}{3}>0\) nên hàm số đồng biến.

Hàm số \(y = \dfrac{{4x + 1}}{3} - \dfrac{2}{5}\) có \(a = \dfrac{4}{3}>0\) nên hàm số đồng biến.

Vậy đáp án là (B).

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Hàm số bậc nhất
Gửi bài tập - Có ngay lời giải