Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 63 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 63 sách bài tập toán 9. Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến là:..

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến là:  

(A) \(y = \dfrac{{5 - 3x}}{2} + 7\)

(B) \(y = \dfrac{{7 + 2x}}{3} - 5\)

(C) \(y = \dfrac{1}{2} - \dfrac{{3 + x}}{5}\)

(D) \(y = 13 - \dfrac{{3x + 1}}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\) xác định với mọi giá trị của \(x\) thuộc \(R\) và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên \(R\), khi \(a > 0\).

b) Nghịch biến trên \(R\), khi \(a < 0\).

Lời giải chi tiết

Xét:

+) \(y = \dfrac{{5 - 3x}}{2} + 7\) thì \(a =  - \dfrac{3}{2}<0\) nên hàm số nghịch biến.

+) \(y = \dfrac{{7 + 2x}}{3} - 5\) thì \(a =  \dfrac{2}{3}>0\) nên hàm số đồng biến.

+) \(y = \dfrac{1}{2} - \dfrac{{3 + x}}{5}\) thì \(a =  -\dfrac{1}{5}<0\) nên hàm số nghịch biến.

+) \(y = 13 - \dfrac{{3x + 1}}{5}\) thì \(a =  -\dfrac{3}{5}<0\) nên hàm số nghịch biến.

Đáp án đúng là (B).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Hàm số bậc nhất
Gửi bài tập - Có ngay lời giải