Bài 2.29 trang 77 SBT hình học 11

Giải bài 2.29 trang 77 sách bài tập hình học 11. Tính độ dài A’B’, B’C’...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba mặt phẳng \(\left( \alpha  \right),\left( \beta  \right),\left( \gamma  \right)\) song song với nhau. Hai đường thẳng \(a\) và \(a’\) cắt ba mặt phẳng ấy theo thứ tự nói trên tại \(A\), \(B\), \(C\) và \(A’\), \(B’\), \(C’\). Cho \(AB = 5,BC = 4,A'C' = 18\). Tính độ dài \(A’B’\), \(B’C’\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý Talet. 

Lời giải chi tiết

Vì \((\alpha)\parallel (\beta)\parallel (\gamma)\) nên \(\dfrac{AB}{A’B’}=\dfrac{BC}{B’C’}\).

Mà \(\dfrac{AB}{A’B’}=\dfrac{BC}{B’C’}\)

\(=\dfrac{AB+BC}{A’B’+B’C’}=\dfrac{AC}{A’C’}\).

Suy ra : \(A’B’=\dfrac{A’C’.AB}{AC}=\dfrac{18.5}{9}=10\).

\(B’C’=\dfrac{A’C’.BC}{AC}=\dfrac{18.4}{9}=8\).

Loigiaihay.com

 • Bài 2.30 trang 78 SBT hình học 11

  Giải bài 2.30 trang 78 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J lần lượt là hai điểm di động trên các cạnh AD và BC sao cho...

 • Bài 2.31 trang 78 SBT hình học 11

  Giải bài 2.31 trang 78 sách bài tập hình học 11. Cho hai tia Ax, By chéo nhau. Lấy M, N lần lượt là các điểm di động trên Ax, By...

 • Bài 2.28 trang 77 SBT hình học 11

  Giải bài 2.28 trang 77 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD, O là giao điểm hai đường chéo, AC = a, BD = b, tam giác SBD đều...

 • Bài 2.27 trang 77 SBT hình học 11

  Giải bài 2.27 trang 77 sách bài tập hình học 11. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi M và N là hai điểm di động tương ứng trên AD và BE sao cho...

 • Bài 2.26 trang 77 SBT hình học 11

  Giải bài 2.26 trang 77 sách bài tập hình học 11. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi H là trung điểm của A’B’...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài