Bài 2.27 trang 42 SBT đại số 10

Giải bài 2.27 trang 42 sách bài tập đại số 10. Hai hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Hai hàm số \(y = x + 4\) và \(y = \dfrac{{{x^2} - 16}}{{x - 4}}\) có chung một tập xác định hay không ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng cách tìm TXĐ đã được học ở lớp trước.

Lời giải chi tiết

Đáp án: Không.

Vì hàm số \(y = x + 4\) có TXĐ là: \(D = \mathbb{R}\)

Hàm số \(y = \dfrac{{{x^2} - 16}}{{x - 4}}\) có TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 4 \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close