Bài 2.13 trang 68 SBT hình học 11

Giải bài 2.13 trang 68 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q, R và S lần lượt trung điểm của AB, CD, BC, AD, AC và BD. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành. Từ đó suy ra ba đoạn thẳng MN, PQ và RS cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tứ diện \(ABCD\). Gọi \(M\), \(N\), \(P\), \(Q\), \(R\) và \(S\) lần lượt trung điểm của \(AB, CD, BC, AD, AC\) và \(BD\). Chứng minh rằng tứ giác \(MPNQ\) là hình bình hành. Từ đó suy ra ba đoạn thẳng \(MN, PQ\) và \(RS\) cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định lý đường trung bình của tam giác.

Sử dụng tính chất hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Lời giải chi tiết

Trong tam giác \(ABC\) ta có: \(MP\parallel AC\) và \(MP = \dfrac{AC}{2}\).

Trong tam giác \(ACD\) ta có: \(QN \parallel AC\) và \(QN = \dfrac{AC}{2}\).

Từ đó suy ra \(\left\{ \begin{array}{l}MP\parallel QN\\ MP = QN\end{array} \right.\)

⇒ Tứ giác \(MPNQ\) là hình bình hành.

Do vậy hai đường chéo \(MN\) và \(PQ\) cắt nhau tại trung điểm \(O \) của mỗi đường.

Tương tự: \(PR \parallel QS\) và \(PR = QS = \dfrac{AB}{2}\).

Do đó tứ giác \(PRQS\) là hình bình hành.

Suy ra hai đường chéo \(PQ\) và \(RS\) cắt nhau tại trung điểm \(O\) của \(PQ\) và \(OR = OS\)

Vậy ba đoạn thẳng \(MN, PQ\) và \(RS\) cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 2.14 trang 68 SBT hình học 11

  Bài 2.14 trang 68 SBT hình học 11

  Giải bài 2.14 trang 68 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD có I và J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Chứng minh rằng IJ//CD.

 • Bài 2.15 trang 68 SBT hình học 11

  Bài 2.15 trang 68 SBT hình học 11

  Giải bài 2.15 trang 68 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với đáy là AD và BC. Biết AD = a, BC = b...

 • Bài 2.12 trang 67 SBT hình học 11

  Bài 2.12 trang 67 SBT hình học 11

  Giải bài 2.12 trang 67 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Cho I và J tương ứng là trung điểm của BC và AC, M là một điểm tùy ý trên cạnh AD...

 • Bài 2.11 trang 67 SBT hình học 11

  Bài 2.11 trang 67 SBT hình học 11

  Giải bài 2.11 trang 67 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho...

Gửi bài tập - Có ngay lời giải