Bài 2.10 trang 67 SBT hình học 11

Giải bài 2.10 trang 67 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình hình hành ABCD. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau đây...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình hình hành \(ABCD\). Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau đây:

LG a

\((SAC)\) và \((SBD)\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ta tìm hai điểm chung của chúng.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(S\in (SAC)\cap(SBD)\)

Gọi \(AC \cap BD = O\)

Mà \(AC\subset (SAC)\), \(BD\subset (SBD)\) \(\Rightarrow O\in (SAC)\cap(SBD)\)

\(\Rightarrow  (SAC) \cap (SBD) = SO\).

LG b

\((SAB)\) và \((SCD)\)

Phương pháp giải:

Cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng \(d\) và \(d’\) song song với nhau:

- Tìm điểm chung của hai mặt phẳng

- Giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng đi qua điểm chung và song song với \(d\) và \(d’\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(S\in (SAB)\cap(SCD)\)

Ta lại có:

\(\left\{ \begin{array}{l}AB \subset (SAB)\\CD \subset (SCD)\\AB\parallel CD\end{array} \right.\)

\(\Rightarrow (SAB)\cap (SCD)=Sx,\)

\(Sx\parallel AB\parallel CD\).

LG c

\((SAD)\) và \((SBC)\).

Phương pháp giải:

Cách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng \(d\) và \(d’\) song song với nhau:

- Tìm điểm chung của hai mặt phẳng

- Giao tuyến của hai mặt phẳng là đường thẳng đi qua điểm chung và song song với \(d\) và \(d’\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(S\in (SAD)\cap(SBC)\)

Ta lại có:

\(\left\{ \begin{array}{l}AD \subset (SAD)\\BC \subset (SBC)\\AD\parallel BC\end{array} \right.\)

\(\Rightarrow (SAD)\cap (SBC)=Sy,\)

\(Sy\parallel AD\parallel BC\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài