Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 8 sách bài tập toán 9. Đẳng thức nào đúng nếu x là số âm..9x...3x...

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Đẳng thức nào đúng nếu x là số âm:

(A) \(\sqrt {9{x^2}}  = 9x\)

(B) \(\sqrt {9{x^2}}  = 3x\)

(C) \(\sqrt {9{x^2}}  =  - 9x\)

(D) \(\sqrt {9{x^2}}  =  - 3x.\)

Hãy chọn đáp án đúng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

\(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right|\)

Nếu \(A \ge 0\) thì \(\left| A \right| = A\)

Nếu \(A < 0\) thì \(\left| A \right| =  - A\). 

Lời giải chi tiết

\(\sqrt {9{x^2}}  = \sqrt {{{(3x)}^2}}  = \left| {3x} \right|\)

Do \(x\) là số âm nên \(\left| {3x} \right| =  - 3x\).

Đáp án (D).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close