Giải bài 2 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 92 SBT Sinh học 10: Trình bày cơ chế tác dụng của enzim. Cho ví dụ minh hoạ.

Đề bài

Trình bày cơ chế tác dụng của enzim. Cho ví dụ minh hoạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Enzim

Lời giải chi tiết

- Cơ chế tác dộng

Thoạt đầu, enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo nên phức hợp enzim-cơ chất. Sau đó, bằng nhiều cách khác nhau, enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm (hình 1). Liên kết enzim-cơ chất mang tính đặc thù. Vì thế, mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một phản ứng.

- Hình 1. Sơ đồ mô tả cơ chế tác động của enzim saccaraza - một loại enzim phân huỷ đường saccarôzơ thành glucôzơ và fructôzơ

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 92
Gửi bài