Giải bài 2 trang 61 SBT toán 10 - Cánh diều

Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow u = 5\overrightarrow j \) là:

Quảng cáo

Đề bài

Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow u  = 5\overrightarrow j \) là:

A. \((5;0)\)                  B. \((5;\overrightarrow j )\)              C. \((0;5\overrightarrow j )\)                D. \((0;5)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí: Nếu \(\overrightarrow u  = a\overrightarrow i  + b\overrightarrow j \) thì  \(\overrightarrow u  = (a;b)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow u  = 5\overrightarrow j  = 0.\overrightarrow i  + 5\overrightarrow j  \Rightarrow \overrightarrow u  = (0;5)\) 

Chọn D

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close