Giải bài 4 trang 61 SBT toán 10 - Cánh diều

rong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(−1; 3), B(2; −1). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow {AB} \) là:

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(−1; 3), B(2; −1). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow {AB} \) là:

A. (1; -4)                     B. (-3; 4)                     C. (3; -4)                     D. (1; -2)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(A({x_A};{y_A}),B({x_B};{y_B})\) thì \(\overrightarrow {AB}  = ({x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A})\)

Lời giải chi tiết

Ta có: A(−1; 3), B(2; −1)  \( \Rightarrow \overrightarrow {AB}  = (3; - 4)\) 

Chọn C

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close