Giải bài 7 trang 61 SBT toán 10 - Cánh diều

Tìm toạ độ của các vectơ trong Hình 4.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm toạ độ của các vectơ trong Hình 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Xác định tọa độ các điểm A, B, C, D sao cho \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a ;\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow b ;\overrightarrow {OC}  = \overrightarrow c ;\overrightarrow {OD}  = \overrightarrow d \)

Bước 2: Tìm tọa độ các vectơ \(\overrightarrow a ;\overrightarrow b ;\overrightarrow c ;\overrightarrow d \) dựa vào tọa độ các vectơ \(\overrightarrow {OA} ;\overrightarrow {OB} ;\overrightarrow {OC} ;\overrightarrow {OD} \)

Lời giải chi tiết

- Vẽ \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a \), ta có \(A(2; - 3)\) nên \(\overrightarrow a  = (2; - 3)\)

- Vẽ \(\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow b \), ta có \(B( - 3;0)\) nên \(\overrightarrow b  = ( - 3;0)\)

- Vẽ \(\overrightarrow {OC}  = \overrightarrow c \), ta có \(C(5;1)\) nên \(\overrightarrow c  = (5;1)\)

- Vẽ \(\overrightarrow {OD}  = \overrightarrow d \), ta có \(D(0;4)\) nên \(\overrightarrow d  = (0;4)\)

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close