Giải bài 3 trang 61 SBT toán 10 - Cánh diều

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(2; −5). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow {OA} \) là:

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(2; −5). Toạ độ của vectơ \(\overrightarrow {OA} \) là:

A. (2 ; 5)                     B. (2; −5)                    C. (−2; −5)                  D. (−2; 5)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa tọa độ điểm M được gọi là tọa độ của vectơ \(\overrightarrow {OM} \)

Lời giải chi tiết

Do A(2;− 5) nên \(\overrightarrow {OA}  = (2; - 5)\) 

Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close