Bài 2 trang 163 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 163 sách bài tập toán 9. Mô hình của một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy 14cm, chiều cao 10cm.

Quảng cáo

Đề bài

Mô hình của một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy \(14cm\), chiều cao \(10cm.\) Trong các số sau đây, số nào là diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy?

(Lấy \(\displaystyle \pi  = {{22} \over 7}\))

(A) \(564\;c{m^2}\);                  (B) \(972\;c{m^2}\);

(C) \(1865\;c{m^2}\);                (D) \(2520\;c{m^2}\); 

(E) \(1496\;c{m^2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ: \({S_{xq}} = 2πrh\)

(\(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(h\) là chiều cao, \(S\) là diện tích đáy).

- Công thức tính diện tích hình tròn: \(S = πr^2\)

(\(r\) là bán kính đường tròn).

Lời giải chi tiết

Diện tích xung quanh lọ là: \({S_{xq}}= 2πrh\)

\(\displaystyle{S_{xq}} = 2.{{22} \over 7}.14.10 = 880\;(c{m^2})\)

Diện tích đáy lọ là: \(S = πr^2\)

\(\displaystyle S = {{22} \over 7}{.14^2} = 616(c{m^2})\)

Diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy là:

\(880+616=1496\;(c{m^2})\).

Chọn (E).

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 163 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 3 trang 163 sách bài tập toán 9. Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm...

 • Bài 4 trang 163 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 4 trang 163 sách bài tập toán 9. Đố: đường đi của con kiến. Thành bên trong của một cái lọ thủy tinh dạng hình trụ có một giọt mật cách miệng lọ 3cm.

 • Bài 5 trang 164 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 5 trang 164 sách bài tập toán 9. Một cái ống rỗng dạng hình trụ hở một đầu, kín một đầu (độ dài không đáng kể) dài b (cm) và bán kính đường tròn là r (cm).

 • Bài 6 trang 164 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 6 trang 164 sách bài tập toán 9. Một vật thể có dạng hình trụ, bán kính đường tròn đáy và độ dài của nó đều bằng 2r (cm)...

 • Bài 7 trang 164 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 7 trang 164 sách bài tập toán 9. Hình 90 là một mẩu pho mát được cắt ra từ một khối pho mát dạng hình trụ (có các kích thước như trên hình vẽ).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close