Bài 19.6 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.6 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lit ở đktc ?...

Quảng cáo

Đề bài

Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lít ở đktc ?

a) CO2 ; b) CH4 ; c) O2 ; d) N2 ; e) Cl2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Áp dụng công thức V= 22,4 x n => số mol của mỗi chất.

+) Áp dụng công thức m = M x n => khối lượng của mỗi chất.

Lời giải chi tiết

Biết 5,6 lít khí ở đktc có số mol là \(n = \dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,\,(mol)\). Để có thể tích các khí bằng nhau là 5,6 lít (đktc), ta phải lấy 0,25 mol của mỗi chất khí. Chúng có khối lượng là:

- \({m_{C{O_2}}} = 0,25 \times 44 = 11(g)\)

- \({m_{C{H_4}}} = 0,25 \times 16 = 4(g)\)

- \({m_{{O_2}}} = 0,25 \times 32 = 8(g)\)

- \({m_{{N_2}}} = 0,25 \times 28 = 7(g)\)

- \({m_{C{l_2}}} = 0,25 \times 71 = 17,75(g)\) 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài