Bài 19.2 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.2 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm thể tích khí ở đktc của: 0,25 mol CO2; 0,25 mol O2;...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:
0,25 mol CO2;          0,25 mol O2;
21g N2 ;                   8,8g CO2 ;
9.1023 phân tử H2 ;   0,3.1023 phân tử CO

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Sự chuyển đổi giữa khối lượng và lượng chất Tại đây.

Lời giải chi tiết

Thể tích các lượng khí ở đktc là 

\(\begin{array}{l}{V_{C{O_2}}} = 22.4 \times 0,25 = 5,6\,(lit)\\{V_{{O_2}}} = 22.4 \times 0,25 = 5,6\,(lit)\\{V_{{N_2}}} = \dfrac{{22.4 \times 21}}{{28}} = 16,8\,(lit)\\{V_{C{O_2}}} = \dfrac{{22.4 \times 8,8}}{{44}} = 4,48\,(lit)\\{V_{{H_2}}} = \dfrac{{22.4 \times 9 \times {{10}^{23}}}}{{6 \times {{10}^{23}}}} = 33,6\,(lit)\\{V_{CO}} = \dfrac{{22.4 \times 0,3 \times {{10}^{23}}}}{{6 \times {{10}^{23}}}} = 1,12\,(lit)\end{array}\)

 Loigiaihay.com
Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải