Bài 19.1 trang 27 SBT hóa học 8

Giải bài 19.1 trang 27 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết số mol của những khối lượng chất sau : a) 4 g cacbon ; 62 g photpho ; 42 g sắt...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết số mol của những khối lượng chất sau :

a) 4 g cacbon ; 62 g photpho ; 42 g sắt.

b) 3,6 g nước ; 95,48 g khí cacbonic ; 14,625 g muối ăn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Sự chuyển đổi giữa khối lượng và lượng chất Tại đây.

Lời giải chi tiết

Số mol của những lượng chất :

a) \({n_C} = \dfrac{4}{{12}} = \dfrac{1}{{3}}\) ;  \({n_P} = \dfrac{62}{{31}} = 2(mol);{n_{Fe}} = \dfrac{42}{{56}} = 0,75(mol)\)

b) \({n_{{H_2}O}} = \dfrac{3,6}{{18}} = 0,2(mol)\) 

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{95,48}{{44}} = 2,17(mol)\)

\({n_{NaCl}} = \dfrac{14,625}{{58,5}}= 0,25(mol)\)  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài