Bài 18.3 trang 26 SBT hóa học 8

Giải bài 18.3 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau : a) 0,01 mol nguyên tử O ; 0,01 mol phân tử O2 ; 2 mol nguyên tử Cu...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xác định khối lượng của những lượng chất sau :

a) 0,01 mol nguyên tử O ; 0,01 mol phân tử O2 ; 2 mol nguyên tử Cu.

b) 2,25 mol phân tử H2O ; 0,15 mol phân tử CO2.

c) 0,05 mol của mỗi chất sau : NaCl, H2O, C12H22O11.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Mol Tại đây.

Lời giải chi tiết

Khối lượng của những lượng chất :

a) 0,01 mol nguyên tử O có m = 16 x 0,01 =0,16 (g).

0,01 mol phân tử O2 có m = 32 x 0,01 = 0,32 (g).

2 mol nguyên tử Cu có m = 64 x 2 = 128 (g).

b) 2,25 mol phân tử H2O có m = 18 x 2,25 = 40,5 (g).

0,15 mol phân tử CO có m = 44 x 0,15 = 6,6 (g).

c) Khối lượng của 0,05 mol mỗi chất là :

mNaCl = 58,5 x 0,05 = 2,925 (g).

mH2O= 18 x 0,05 = 0,9 (g)

m C12H12O11= 342 x 0,05 =17,1 (g).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 18: Mol
Gửi bài