Bài 18.1 trang 26 SBT hóa học 8

Giải bài 18.1 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau :

0,1 mol nguyên tử H ;            

10 mol phân tử H2O ;

0,24 mol nguyên tử Fe ;        

0,15 mol phân tử CO2;

0,01 mol phân tử H2 ;            

1,44 mọl nguyên tử C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Mol Tại đây.

Lời giải chi tiết

-0,6 x 1023 hoặc 0,1 N nguyên tử H.

-0,9 x 1023 hoặc 0,15N phân tử CO2.

-60 x 1023 (6 x 1024) hoặc 10N phân tử H2O.

-0,06 x 1023 (6 x 1024) hoặc 0,01N phân tử H2.

-1,44 x 1023 hoặc 0,24N nguyên tử Fe.

-8,64 x 1023 hoặc 1,44N nguyên tử C.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 18: Mol
Gửi bài tập - Có ngay lời giải