Bài 18.2 trang 26 SBT hóa học 8

Giải bài 18.2 trang 26 sách bài tập hóa học 8. Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau : a) 0,6 N nguyên tử O ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau :

a) 0,6 N nguyên tử O ;      

1,8 N phân tử N2 ;            

0,9 N nguyên tử H ;

1,5N phân tử H2 ;            

0,15 N phân tử O;          

0,05 N nguyên tử C.

b) 24.1023 phân tử H2O ;                

 1,44.1023 phân tử CO2 ;

  0,66.1023 phân tử C12H22O11  (đường).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Mol Tại đây.

Lời giải chi tiết

a) 0,6N nguyên tử O = 0,6 mol nguyên tử O.

   1,8N phân tử N2 = 1,8 mol phân tử N2.

0,9N nguyên tử H = 0,9 mol nguyên tử H.

   1,5N phân tử H2 = 1,5 mol phân tử H2.

   0,15N phân tử O2 = 0,15 mol phân tử O2.

   0,05N nguyên tử C = 0,05 mol nguyên tử C.

   b) 24.1023 phân tử H2O =\(\frac{{{{24.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}\)= 4(mol) phân tử H2O

   1,44.1023 phân tử CO2=\(\frac{{1,{{44.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}\)= 0,24(mol) phân tử CO2.

   0,66.1023 phân tử C12H22O11 =\(\frac{{0,{{66.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}\)= 0,11(mol) phân tử C12H22O11.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 18: Mol
Gửi bài