Bài 1.7 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.7 trang 13 sách bài tập đại số giải tích 11. Hãy vẽ đồ thị của các hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {1 + 2\cos x} \) là

A. \(\left[ { - \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi ;\dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi } \right]\)

B. \(\left[ { - \dfrac{\pi }{3} + k2\pi ;\dfrac{\pi }{3} + k2\pi } \right]\)

C. \(\left[ { - \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi ;\dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi } \right]\)

D. \(\left[ { - \dfrac{\pi }{4} + k2\pi ;\dfrac{\pi }{4} + k2\pi } \right]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều kiện xác định của hàm số \(y = \sqrt {f(x)}\) là \( f(x) \ge 0\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐKXĐ: \( 1 + 2\cos x \ge 0\) \( \Leftrightarrow \cos x \ge - \dfrac{1}{2}\) \(\Leftrightarrow - \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi  \le x \le \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

Đáp án: A

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close