Bài 1.7 trang 13 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 1.7 trang 13 sách bài tập đại số giải tích 11. Hãy vẽ đồ thị của các hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {1 + 2\cos x} \) là

A. \(\left[ { - \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi ;\dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi } \right]\)

B. \(\left[ { - \dfrac{\pi }{3} + k2\pi ;\dfrac{\pi }{3} + k2\pi } \right]\)

C. \(\left[ { - \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi ;\dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi } \right]\)

D. \(\left[ { - \dfrac{\pi }{4} + k2\pi ;\dfrac{\pi }{4} + k2\pi } \right]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều kiện xác định của hàm số \(y = \sqrt {f(x)}\) là \( f(x) \ge 0\).

Lời giải chi tiết

ĐKXĐ: \( 1 + 2\cos x \ge 0\) \( \Leftrightarrow \cos x \ge - \dfrac{1}{2}\) \(\Leftrightarrow - \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi  \le x \le \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi ,k \in \mathbb{Z}\)

Đáp án: A

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1: Hàm số lượng giác
list
close
Gửi bài Gửi bài