Bài 1.41 trang 18 SBT đại số 10

Giải bài 1.41 trang 18 sách bài tập đại số 10. Cho A, B là hai tập hợp và mệnh đề...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho A, B là hai tập hợp và mệnh đề P: “A là một tập hợp con của B”.

LG a

Viết P dưới dạng một mệnh đề kéo theo.

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định đã được học để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

\(P:\forall x(x \in A =  > x \in B)\).

LG b

Lập mệnh đề đảo của P.

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định đã được học để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

Mệnh đề đảo là \(\forall x(x \in B =  > x \in A)\) hay “B là một tập con của A”.

LG c

Lập mệnh đề phủ định của P và viết nó dưới một mệnh đề kéo theo.

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức về mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định đã được học để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

Phủ định của P là : “A không phải là một tập con của B”, hay “ \(\exists x(x \in A =  > x \notin B)\)”.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close