Bài 14 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị của biểu thức A,B,C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn...

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức A,B,C rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

\(\displaystyle{\rm{A}} = {2 \over 3} + {3 \over 4}.\left( {{{ - 4} \over 9}} \right)\)

\(\displaystyle B = 2{3 \over {11}}.1{1 \over {12}}.\left( { - 2,2} \right)\)

\(\displaystyle C = \left( {{3 \over 4} - 0,2} \right).\left( {0,4 - {4 \over 5}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{{ad}}{{bd}} + \dfrac{{cb}}{{bd}} = \dfrac{{ad + cb}}{{bd}}\)

\(\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} =\dfrac{a}{b} + \dfrac{-c}{d}= \dfrac{{ad}}{{bd}} + \dfrac{{-cb}}{{bd}} \)\(\,= \dfrac{{ad - cb}}{{bd}}\)

\( \dfrac{a}{b} . \dfrac{c}{d} =\dfrac{a.c}{b.d}\)

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {\rm{A}} = {2 \over 3} + {3 \over 4}.\left( {{{ - 4} \over 9}} \right) = {2 \over 3} + {{ - 1} \over 3} \)\(\,\displaystyle= {1 \over 3}\)

\(\displaystyle B = 2{3 \over {11}}.1{1 \over {12}}.\left( { - 2,2} \right) \)

\(\displaystyle = {{25} \over {11}}.{{13} \over {12}}.{{ - 22} \over {10}} \)

\(\displaystyle = {{5.5.13.(-2).11} \over {11.12.5.2}} = {{ - 65} \over {12}}\)

\(\displaystyle C = \left( {{3 \over 4} - 0,2} \right).\left( {0,4 - {4 \over 5}} \right) \)

     \( \displaystyle = \left( {{3 \over 4} - {1 \over 5}} \right).\left( {{2 \over 5} - {4 \over 5}} \right)\)

     \( \displaystyle = \left( {{{15} \over {20}} - {4 \over {20}}} \right).\left( {{{ - 2} \over 5}} \right)\)

     \(\displaystyle = {{11} \over {20}}.\left( {{{ - 2} \over 5}} \right) = {{ - 11} \over {50}}\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\Rightarrow \dfrac{{ - 65}}{{12}} < -1 < \dfrac{{ - 11}}{{50}} < 0 < \dfrac{1}{3}
\end{array}\)

Do đó: \(B<C<A.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close