Bài 14 trang 118 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 14 trang 118 VBT toán 7 tập 1. Cho hình 20. Chứng minh rằng: a) ∆ADE = ∆BDE ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình \(20.\) Chứng minh rằng:

a) \(∆ADE = ∆BDE\).

b) \(\widehat{DAE}=\widehat{DBE}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì  hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) \(∆ADE\) và \(∆BDE\) có:

\(DE\) là cạnh chung

\(AD=BD\) (giả thiết)

\(AE=BE\) (giả thiết)

Do đó \( ∆ADE=∆BDE\) (c.c.c)

b) \(∆ADE=∆BDE\) (câu a) suy ra \(\widehat{DAE}=\widehat{DBE}\) (hai góc tương ứng).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài