Bài 11 trang 116 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 116 vở bài tập toán 7 tập 1. Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3 cm. Sau đó đo góc của tam giác.

Quảng cáo

Đề bài

 Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là \(3\) cm. Sau đó đo góc của tam  giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng tam giác \(ABC\) biết \(AB=c;BC=a;AC=b\)

- Vẽ đoạn \(BC= a\)

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(BC\) vẽ cung tròn tâm \(B\) bán kính \(c\) và cung tròn tâm \(C\) bán kính \(b\).

- Hai cung tròn cắt nhau tại \(A\).

- Vẽ các đoạn \(AB,AC\), ta được tam giác \(ABC\).

Lời giải chi tiết

Vẽ \(\Delta ABC\)

- Vẽ đoạn thẳng \(BC=3\,cm\)

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ \(BC\), vẽ cung tròn tâm \(B\) bán kính \(3\,cm\) và cung tròn tâm \(C\) bán kính \(3\,cm\)

- Hai cung tròn trên cắt nhau tại \(A\).

- Vẽ các đoạn thẳng \(AC, AB\).

- Dùng thước đo góc, đo các góc của \(\Delta ABC\), ta được:

\(\widehat{A}= 60^0\), \(\widehat{B}= 60^0\), \(\widehat{C}= 60^0\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài