Bài 12 trang 117 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 12 trang 117 VBT toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 16, 17, 18 có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Trên mỗi hình \(16,17,18\) có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì  hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

* Xét hình 16, \(∆ABC\) và \(∆ABD\) có:

 \(AB\) là cạnh chung, \(AC= AD\) (gt), \(BC=BD\) (gt)

Do đó \(  ∆ABC= ∆ABD\) (c.c.c)

* Xét hình 17, \(∆MNQ\) và \(∆QPM \) có: 

\(MQ\) là cạnh chung, \(MN = QP\) (gt), \(NQ = PM\) (gt)

Do đó \( ∆MNQ = ∆QPM \) (c.c.c)

* Xét hình 18, \(∆EHI\) và \(∆IKE\) có: 

\(EI\) là cạnh chung, \(EH = IK\) (gt), \(HI = KE\) (gt)

Do đó \(  ∆EHI = ∆IKE\) (c.c.c)

\(∆EHK\) và \(∆IKH\) có:

\(HK\) là cạnh chung, \(EH = IK\) (gt), \(EK = IH\) (gt)

Do đó \(  ∆EHK = ∆IKH\) (c.c.c)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải