Bài 131 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 131 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm số nghịch đảo của a, biết: a) a = 0,25 ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nghịch đảo của \(a\), biết:

a) \(a = 0,25\)                       b) \(\displaystyle a = {1 \over 7}\)

c) \(\displaystyle a =  - 1{1 \over 3}\)                       d) \({\rm{}}a = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng \(1\).

Chú ý: Số \(0\) không có số nghịch đảo.

Lời giải chi tiết

a) \(a = 0,25 = \dfrac{1}{4}\)

Số nghịch đảo của \(a\) là \(4\). 

b) Số nghịch đảo của \(a\) là \(7\).

c) \(a =  - 1\dfrac{1}{3} = \dfrac{{ - 4}}{3}\)

Số nghịch đảo của \(a\) là \(\displaystyle {{ - 3} \over 4}\).

d) \(a = 0\) không có số nghịch đảo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close