Bài 132 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 132 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng tỏ rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm cũng là một số hữu tỉ âm.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng tỏ rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm cũng là một số hữu tỉ âm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng \(1\).

- Tích của hai số hữu tỉ âm là một số hữu tỉ dương.

Lời giải chi tiết

Gọi số hữu tỉ âm là \(x\), ta có \(x ≠ 0\). Số nghịch đảo của \(x\) là \(\displaystyle {1 \over x}\)

Vì \(\displaystyle x.{1 \over x} = 1 > 0\) nên \(x\) và \(\displaystyle {1 \over x}\) cùng dấu, mà \(x < 0\) nên \(\displaystyle {1 \over x}< 0\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close