Bài 134 trang 33 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 134 trang 33 sách bài tập toán 7 tập 1. Từ tỉ lệ thức a/b = c/d, hãy suy ra các tỉ lệ thức ...

Quảng cáo

Đề bài

Từ tỉ lệ thức \(\displaystyle {a \over b} = {c \over d}\) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

a) \(\displaystyle {{a + b} \over b} = {{c + d} \over d}\)

b) \(\displaystyle {a \over {a + b}} = {c \over {c + d}}\) (với \(a + b ≠ 0, c + d ≠ 0\))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Áp dụng tính chất:

\(\dfrac{x}{y} = \dfrac{z}{t} \Rightarrow \dfrac{x}{y} + 1 = \dfrac{z}{t} + 1\)

b) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

\(\dfrac{x}{y} = \dfrac{z}{t} = \dfrac{{x + z}}{{y + t}}\,\left( {y,t,y + t \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\displaystyle {a \over b} = {c \over d}\)

\(\displaystyle \Rightarrow {a \over b} + 1 = {c \over d} + 1 \)

\(\displaystyle  \Rightarrow {{a + b} \over b} = {{c + d} \over d}\)

b) Ta có \(\displaystyle {a \over b} = {c \over d}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow {a \over c} = {b \over d}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\displaystyle {a \over c} = {b \over d} = {{a + b} \over {c + d}}\)

\(\displaystyle  \Rightarrow {a \over {a + b}} = {c \over {c + d}}\) (với \(a + b ≠ 0, c + d ≠ 0\))

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close