Bài 13 trang 9 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 13 trang 9 sách bài tập toán 7 tập 1. Điền số nguyên thích hợp vào ô vuông...

Quảng cáo

Đề bài

Điền số nguyên thích hợp vào chỗ trống.

\(\displaystyle {1 \over 2} - \left( {{1 \over 3} + {1 \over 4}} \right) < \square\)\(\,\displaystyle < {1 \over {48}} - \left( {{1 \over {16}} - {1 \over 6}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{{ad}}{{bd}} + \dfrac{{cb}}{{bd}} = \dfrac{{ad + cb}}{{bd}}\)

\(\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} =\dfrac{a}{b} + \dfrac{-c}{d}= \dfrac{{ad}}{{bd}} + \dfrac{{-cb}}{{bd}} \)\(\,= \dfrac{{ad - cb}}{{bd}}\)

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {1 \over 2} - \left( {{1 \over 3} + {1 \over 4}} \right) <  \square \)\(\,\displaystyle< {1 \over {48}} - \left( {{1 \over {16}} - {1 \over 6}} \right)\)

\(\displaystyle{6 \over {12}} - \left( {{4 \over {12}} + {3 \over {12}}} \right) <  \square \)\(\,\displaystyle< {1 \over {48}} - \left( {{3 \over {48}} - {8 \over {48}}} \right)\)

\(\displaystyle \frac{6}{{12}} - \frac{7}{{12}} < \square < \frac{1}{{48}} - \left( {\frac{{ - 5}}{{48}}} \right)\)

\(\displaystyle  - \frac{1}{{12}} < \square< \frac{6}{{48}} \)

\(\displaystyle  - \frac{1}{{12}} < \square<  \frac{1}{8}\)

Mà số cần điền là số nguyên mà \(\displaystyle   - {1 \over {12}} < 0 < {1 \over 8}\)

Nên số nguyên cần điền là \(0\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close