Bài 129 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 129 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Mỗi biểu thức X, Y, Z sau đây được cho ba giá trị A, B,C trong đó chỉ có một giá trị đúng. Hãy chọn giá trị ấy.

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi biểu thức X, Y, Z sau đây được cho ba giá trị A, B,C trong đó chỉ có một giá trị đúng. Hãy chọn giá trị đúng ấy:

a) \({\rm{}}X = \sqrt {144} \) 

\(A = 72\)            \(B = 12\)            \(C = -12\)

b) \(Y = \sqrt {25 - 9} \)

\(A = 5 - 3\)        \(B = 8\)              \(C = 4\)

c) \(Z = \sqrt {4 + 36 + 81} \) 

\(A = 2 + 6 + 9\)       \(B =  \pm 11\)       \(C = 11\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Căn bậc hai của một số \(a\) không âm là số \(x\) sao cho \(x^{2}=a.\)

- Số dương \(a\) có đúng hai căn bậc hai là \(\sqrt a ;\, - \sqrt a \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \({\rm{}}X = \sqrt {144}  = 12\). Vậy chọn đáp án B.

b) \(Y = \sqrt {25 - 9}  = \sqrt {16}  = 4\). Vậy chọn đáp án C.

c) \(Z = \sqrt {4 + 36 + 81}  = \sqrt {121}  = 11\). Vậy chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close