Bài 126 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 126 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Tìm x, biết rằng: a) 3.(10.x)=111 ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x\), biết rằng:

a) \(3.(10.x)=111\)                   

b) \(3.(10+x) =111\)

c) \(3 + (10.x) = 111 \)           

d) \(3 + (10 + x) = 111\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

    Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

c) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

    Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

d) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết

\(a)\;3.\left( {10.x} \right) = 111\)

     \(10.x = 111:3\)

     \(10.x = 37\)

     \(  x = 37:10 \)

     \(x = 3,7\)

\(b)\;3.\left( {10 + x} \right){\rm{ }} = 111\)

    \(10 + x = 111:3\)

    \(10 + x = 37\)

    \(x = 37 - 10\)

    \(x = 27\)

\(c)\;3 + \left( {10.x}  \right) = 111\)

    \( 10.x = 111 - 3\)

    \(  10.x = 108\)

    \(  x = 108:10\)

    \(x = 10,8\)

\(d)\;3+ \left( {10+ x} \right) = {\rm{ }}111\)

    \( 10 + x = 111 - 3\)

    \( 10 + x = 108\)

    \( x = 108 - 10 \)

    \(x= 98\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close