Bài 123 trang 31 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 123 trang 31 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết rằng: x – (-3,8) < y – (-3,8) ...

Quảng cáo

Đề bài

Biết rằng: \(x - (-3,8) < y - (-3,8)\)

                \(y - (+7,5) < z - (+7,5)\)

Hãy sắp xếp các số \(x, y, z\) theo thứ tự giảm dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\begin{array}{l}
\bullet \,\,\,\,a - c < b - c \Rightarrow a < b\\
\bullet \,\,\,\,\,\left. \begin{array}{l}
a < b\\
b < c
\end{array} \right\}a < b < c
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

Vì \(x - (-3,8) < y  - (-3,8)\) suy ra: \(x < y\)                (1)

    \( y - (+7,5) < z - (+7,5)\) suy ra: \(y < z\)                (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(z > y > x.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close